Trụ sở công ty 2013 HINH DHCD NAM 2013 SLIDE CHUNG CU LO C 2013 biệt thự lô C HỒNG HÀ DEPARTMENT KY NIEM 15 NAM

Tin chính công ty RSS

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/04/2014 của HĐQT công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ....

Tin thị trường bất động sản RSS

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sắp tung ra gói liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng. Gói liên kết lần này sẽ hướng tới đối tượng nhà ở cho người dân, các công trình xây dựng, xây dựng cơ bản (đường xá, giao thông...).