Trụ sở công ty 2013 HINH DHCD NAM 2013 SLIDE CHUNG CU LO C 2013 biệt thự lô C HỒNG HÀ DEPARTMENT KY NIEM 15 NAM

Tin thị trường bất động sản RSS

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sắp tung ra gói liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng. Gói liên kết lần này sẽ hướng tới đối tượng nhà ở cho người dân, các công trình xây dựng, xây dựng cơ bản (đường xá, giao thông...).